Context marketing voor Dummies

Kontaktmarknadsföring för dummies

Sluta prata med - eller ropa på - dina kunder och börja ha kontextuella samtal med dem. Lär

Published By - WisdomPlexus

Lever rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt

Det klassiska marknadsföringsmetoden för opersonlig inriktning mot demografiska segment fungerar inte längre. En storlek passar inte alla. Kunderna vill ha bra information när som helst, var som helst, med minimal friktion – och de förväntar sig att din interaktion med dem ska erkänna deras nuvarande behov och historia med ditt varumärke. Slarvig, opersonlig marknadsföring är ett recept på misslyckande.

När varumärken är beroende av en oupplösning av marknadsföringsverktyg, kan de bara ge en ojämn erfarenhet till relativa främlingar. Låt “Context Marketing For Dummies” visa dig hur man ska:

 • Förstå din digitala kund, från den teknik som möjliggör deras nya beteenden och förväntningar på vad som krävs från plattformar som når dem.
 • Mastermoderna marknadsföringstekniker runt färdkartläggning, personalisering, automatisering av omnichannel, analys, innehållshantering och mycket mer.
 • Identifiera de 10 gör och don’ts för att investera i kontext marknadsföringsteknik.

Sluta prata med – eller ropa på – dina kunder och börja ha kontextuella samtal med dem. Lär dig hur ledande marknadsförare levererar personliga, lågfriktionsupplevelser – när som helst, var som helst.

Ladda ner din kopia av e-boken idag.

Find attraktive målgrupper med SMUK-modellen
Teori og praksis følges nogen gange ad på elegant vis. Jeg synes, at SMUK-modellen er en af disse små eksempler, hvor sammenfatning og konkret output går håndihånd.

SMUK-modellen hjælper dig til, at vurdere segmenter udfra nogle enkle kriterier, så du kan prioritere dem og udvælge de mest attraktive segmenter som målgrupper. Det er meget enkelt og giver overblik.

SMUK står for:

 • Størrelse
  Hvor stort er segmentet? Det er også vigtigt at vurdere om segmentets størrelse er voksende eller aftagende.
 • Muligheder for kontakt, bearbejdning og markedsføring:
  Er vi allerede i dialog med dette segment og hvis ikke; hvor svært er det at nå dette segment, mht. markedsføring og opnå dialog med målgruppen? Vil det f.eks. kræve markedsføring gennem TV, søgemaskiner eller findes der f.eks. fagblade der målrettet henvender sig til segmentet? Skal hjemmesiden ændres?
 • Udgifter
  Hvad koster det? Hvor store omkostninger vil der være forbundet med markedsføringen til dette segment?
 • Konkurrence
  Hvor stor er konkurrencen? Er der plads til os? Hvis konkurrencen er stor, skal der måske vælges et andet segment som målgruppe.

Er man købmand af både navn og gavn, ligger disse overvejelser i rygraden når man overvejer tingene. Netop derfor er det en meget relevant model, at støtte sig lidt til, hvis man nu ikke helt er det. Så kommer man nemlig ikke helt galt afsted.

You may also like to Read: attraktive-malgrupper

Download the complete Resource:

I would like to receive communications from WisdomPlexus and consent to the processing of the personal data provided above in accordance with and as described in the privacy policy.